5 ชื่อความหมายดี เป็นศรีแก่ชีวิต

“ชื่อดีเป็นศรีแก่ชีวิต” อาจเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวไทยมาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ครับ เพราะไม่ว่าพ่อแม่ไหนๆ ก็ต้องการให้ลูกมีชื่อที่มีความหมายที่ดี หวังให้ลูกเจริญก้าวหน้าในอนาคตกันทุกคนอยู่แล้ว การเลือกหรือตั้งชื่อดีๆ ให้กับลูกๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากได้ทราบว่าจะมีเจ้าตัวน้อยออกมาแล้วหล่ะครับ บทความนี้จึงอยากขอแนะนำ “5 ชื่อความหมายดี เป็นศรีแก่ชีวิต” ที่สามารถนำไปตั้งเป็นชื่อลูกๆ ก็ดีหรือจะเปลี่ยนชื่อท่านผู้อ่านในปัจจุบันก็ได้มาฝากทุกๆ ท่านกันครับ

หลักการตั้งชื่อลูกที่ดีมีขั้นตอนใดบ้าง?

การตั้งชื่อลูกควรผสานศาสตร์ทางภาษาและโหรา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

การตั้งชื่อลูก ต้องไม่มีกาลกิณีตามทักษาไทย ซึ่งคำว่า “กาลกิณี” คือ อุปสรรคที่ ทั้งด้านการงาน การเงิน และความรัก โดยจะแบ่งตามวันเกิดดังนี้

ชื่อที่เป็นกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์ จะต้องเลี่ยงสระทั้งหมด ยกเว้น การันต์ และ ไม้หันอากาศ

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนเกิดวันอังคาร จะต้องเลี่ยง ก ข ค ฆ ง

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนเกิดวันพุธกลางวัน จะต้องเลี่ยง จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนที่เกิดวันพุธกลางคืน จะต้องเลี่ยง บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนที่เกิดวันพฤหัสบดี จะต้องเลี่ยง ด ต ถ ท ธ น

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนที่เกิดวันศุกร์ จะต้องเลี่ยง ย ร ล ว

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนที่เกิดวันเสาร์จะต้องเลี่ยง ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ชื่อที่เป็นกาลกิณีคนที่เกิดวันอาทิตย์ จะต้องเลี่ยง ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ

การตั้งชื่อลูกควรเลี่ยง เลขสากล

เป็นการนำวันเดือนปีเกิด มาบวกกันจนได้ เลขวิญญาณ และจะมีการตีความในเลขที่ถูกโฉลก และไม่ถูกโฉลก ซึ่งกันและกัน โดยการตั้งชื่อลูกต้องไม่ขัดกับเลขวิญญาณหรือเลขประจำวันเดือนปีเกิดเพราะหากขัดกับเลขวิญญาณของเราจะเกิดอุปสรรคเช่นเดียวกับ การมีกาลกิณี ของทักษาไทย

5 ชื่อมงคล ความหมายดีของแต่ละวันเกิด

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
2เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง
3จักรดุลย์จัก-กระ-ดุนคุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
4จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม
5จิตติพัฒน์จิด-ติ-พัดเจริญด้วยความคิด ความฉลาด

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1ขนบพรขะ-หนบ-พอนแบบแผนที่ประเสริฐ
2ขวัญหทัยขวัน-หะ-ไทขวัญใจ
3คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ
4คมธรรมคม-ทำธรรมะที่เฉียบแหลม
5คมสันต์คม-สันความสงบอันลึกซึ้ง

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคาร

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด
2จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
3จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
4จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม
5จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธ

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1กมลนัทธ์กะ-มน-นัดเป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
2กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์
3คณินคะ-นินเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
4จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม
5จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
2ประวัณประ-วันมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย
4ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้
5ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1ธนศักดิ์ทะ-นะ-สักมีทั้งทรัพย์และอำนาจ
2ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
3ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น
4ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน
5ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์

●ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์

ลำดับที่ชื่อมงคลคำอ่านความหมาย
1กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก
2กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี
3กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ
4กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี
5กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ

และนี้คือ “5 ชื่อมงคลและความหมายดี เป็นศรีแก่ชีวิต” พร้อมกับหลักการตั้งชื่อแบบง่ายๆ ที่ได้นำมาฝากทุกๆ ท่านในบทความนี้ เราหวังว่าจะช่วยพอเป็นแนวทางในการเลือกชื่อได้เป็นอย่างดีครับ