ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุดีอย่างไร

หลายๆคนอาจเคยได้ยินถึงสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นตามแนวโน้มโครงสร้างสภาพสังคมของคนไทย ที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แพทย์และพยาบาลที่เรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุจึงมักจะมาทำงานตามสถานที่เหล่านี้ เช่นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เป็นต้น ซึ่งสถานที่เหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละวัน และบางสถานที่ยังมีบริการดูแลผู้ป่วยหรือทำกายภาพบำบัดเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ครอบคลุมดูแลในการบริการ

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ดังนั้นการให้บริการจึงครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสภาพแวดล้อมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่ผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ำและที่ต่างๆมีราวสำหรับให้ผู้สูงอายุใช้พยุงตัว มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเรื่องอาหารให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม มีคนคอยดูแลและจัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้และเหมาะกับวัยและสภาพร่างกาย มีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจและบันทึกผล รวมถึงมีคนคอยดูแลด้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี และยังมีบริการรับฝากเงินหรือสิ่งของมีค่าของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการลืมหรือสูญหาย ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุมักมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกไปทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา และทำให้มีอารมณ์ที่แจ่มใส ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามากในแต่ละวัน สำหรับครอบครัวที่มีเงินเพียงพอแต่มีเวลาไม่เพียงพอนั้น การเลือกใช้บริการจากศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อครอบครัวและผู้สูงอายุด้วย และการมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเหมาะสมครอบครัวจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องอาหารที่ทานหรือการดูแลที่อาจผิดพลาดจากตนเอง ช่วยให้คนในครอบครัวสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และสามารถวางใจในการดูแลผู้สูงอายุได้โดยไร้ความกังวล และเพราะศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุหลายๆที่รับดูแลผู้ป่วยด้วย ดังนั้นหากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขึ้นมา การเคลื่อนย้ายรักษาและการดูแลจากแพทย์ที่มีความรู้จึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วมากกว่าการเคลื่อนย้ายจากที่บ้าน จึงช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุมีข้อดีและช่วยในเรื่องของเวลาและการดูแลผู้สูงอายุได้มากก็จริง แต่ผู้สูงอายุก็ยังคงต้องการความใส่ใจจากคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและคอยพูดคุยหรือโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สูงอายุบ้างก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนถูกครอบครัวทอดทิ้งมากเกินไป เมื่อทำอย่างนั้นได้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่ดี และส่งผลไปถึงสุขภาพร่างกายที่จะดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดีมากยิ่งขึ้น