ของเล่นเสริมพัฒนาการ มีกี่ประเภท

การเลือกซื้อของเล่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับพ่อแม่ ที่ควรรจัดหาให้ลูกน้อยได้เล่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะของเล่นเสริมพัฒนาการที่เป็นตัวช่วยหลักให้เด็กมีทักษะอย่างก้าวกระโดด ลองมาดูว่าของเล่นเสริมทักษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นสำหรับเด็กนั้นมีอยู่หลักๆ 5 ประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

1.ของเล่นที่ต้องออกแรง

ของเล่นประเภทนี้จะทำให้เด็กได้มีการพัฒนาในส่วนของร่างกายและกล้ามเนื้อ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เช่น อุปกรณ์กีฬาประเภทลูกบอล เชื้อกระโดด จักรยาน แต่ข้อควรระวังในการเลือกซื้อของเล่นประเภทนี้ก็คือ พ่อแม่ต้องควบคุมขณะที่ลูกเล่นด้วย เพรามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย

2.ของเล่นที่เด็กต้องทำขึ้นเอง

ของเล่นประเภทนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการ ได้ออกแรงขณะที่เล่น และช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยของเล่นประเภทนี้ก็คือ จิ๊กซอร์ เลโก้ ตัวต่อ บล็อกไม้ เป็นต้น โดยเด็กจะได้ฝึกการคิดเป็นเหตุเป็นผลด้วย เช่น จะสร้างตึกสูงๆ อย่างไรไม่ให้มันถล่มลงมา เป็นการฝึกแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง

3.ของเล่นเสมือนจริง

เป็นของเล่นที่จำลองเหตุการณ์จริงหรือบทบาทจริง เช่น หน้าที่การทำงานของแต่ละอาชีพว่าต้องทำอะไรบ้าง ใส่ชุดแบบไหน เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายของเล่นเสริมพัฒนาการประเภทนี้จะช่วยทำให้เด็กเกิดการคิดฝันในอนาคต ว่าตนเองอยากจะเป็นอะไรเมื่อโตขี้น และพ่อแม่ก็จะช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านดังกล่าวให้ดีกว่าเดิมได้

4.ของเล่นเสริมจินตนาการ

เป็นของเล่นที่ช่วยให้จินตนาการของเด็ก ให้มีความคิดแตกยอดออกไปได้อีก เช่น ของเล่นเกี่ยวกับการวาดภาพศิลปะ การปั้น หรือเครื่องดนตรี และที่สำคัญเลยก็คือ ของเล่นเหล่านี้ยังเป็นการฝึกจิตใจของเด็กให้เป็นคนอารมณ์เย็นอีกด้วย

5.ของเล่นเพื่อการเรียนรู้

ของเล่นเสริมพัฒนาการประเภทนี้เป็นของเล่นที่ช่วยให้เด็กมีทักษะในด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ของเล่นเกี่ยวกับการตอบสนองของเด็ก ให้เด็กได้คิด เป็นการฝึกทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ การอ่าน แต่การเลือกของเล่นประเภทนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็กเท่านั้น เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และทำให้เด็กไม่เกิดอาการเบื่อหน่ายด้วย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

เนื่องจากของเล่นบางประเภทที่ได้กล่าวมานั้น เป็นของเล่นที่ต้องใช้การคิดพอสมควร ซึ่งอาจจะยากสำหรับเด็กอยู่บ้าง ดังนั้นพ่อแม่ควรจะสอนวิธีการเล่นของของเล่นแต่ละประเภท ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไร หากเด็กไม่สามารถเล่นได้หรือแก้ปัญหาจากของเล่นเหล่านั้น

หากเด็กได้มีการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ตาม ของเล่นเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ข้อ ทักษะของเด็กก็จะถูกพัฒนาการอย่างครบถ้วนทุกด้าน เด็กจะมีการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เข้าใจอะไรได้ง่าย และรู้ว่าตัวเองชอบอะไร โตขึ้นจะเป็นอะไร คุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยส่งเสริมและแนะนำให้กับเด็กได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ที่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับเด็กมากนัก